Brak snu u lekarzy zabiegowych ma niejednoznaczny wpływ na rokowanie operowanych pacjentów. W badaniu tym oceniano efekt opieki medycznej świadczony przez lekarzy pracujących po północy na wyniki planowych zabiegów wykonywanych przez nich w ciągu dnia. Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe w Ontario, Kanada. Pacjenci poddawani byli 1 z 12 planowych procedur. Dopasowano ich w stosunku 1: 1 do grup, gdzie w pierwszej zabiegi wykonywane były przez lekarza, który dyżurował, od północy do 7 rano, a w drugiej ten sam lekarz, wykonywał ten sam zabieg, lecz w dniu, którego nie poprzedzał nocny dyżur. Wyniki końcowe obejmowały śmierć, powtórny pobyt w szpitalu, powikłania, długość pobytu i czas trwania procedury. Użyto uogólnionych równań szacowania porównując wyniki między grupami pac...