Od czasu wykrycia Helicobacter pylori w śluzówce żołądka bakteria ta jest wiązana z licznymi zaburzeniami przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa, refluks żołądkowo-jelitowy, chłoniak żołądka – MALT – czy rak żołądka), a także innymi chorobami (hematologicznymi czy układu sercowo-naczyniowego). Na łamach czasopisma British Medical Journal opublikowano wyniki przeglądu systematycznego literatury i metaanalizy, mających na celu ustalenie, który ze stosowanych schematów eradykacji H. pylori jest najskuteczniejszy i najlepiej tolerowany. Pod kątem pełnotekstowych randomizowanych badań dotyczących omawianego tematu przeszukano bazy danych Cochrane Library, PubMed i Embase. Z 15 565 znalezionych prac w ostatecznej analizie uwzględniono 143. Uzyskano dane dotyczące 14 schematów leczenia. Z 91 m...