Żołądek wypełniony treścią pokarmową podczas znieczulenia ogólnego może skutkować aspiracją do układu oddechowego. Najlepszą profilaktyką jest znieczulenie pacjenta na czczo, jednak nie we wszystkich sytuacjach jest to możliwe. W najnowszym wydaniu JAMA Surgery ukazały się wyniki badania Erythro-Emerge, oceniającego skuteczność podawania erytromycyny (antybiotyku wywierającego silny efekt porkinetyczny) na opróżnianie żołądka u pacjentów poddawanych pilnym zabiegom operacyjnym. Do badania przeprowadzonego w Szwajcarii w latach 2009-2013 włączono 132 pacjentów. Badanych podzielono na grupę urazową i nieurazową, a następnie przydzielono losowo do grupy otrzymującej 15 minut przed intubacją erytromycynę (3mg/kg masy ciała) lub placebo. Pusty żołądek rozpoznano u 42 z 66 pacjentów (64%) otr...