Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest istotnym powikłaniem chirurgii jelita grubego, ale jej występowanie szczególnie w dobie profilaktyki jest nie do końca jasne. Celem badania było opisanie czynników ryzyka oraz częstości występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych, a także analiza współczesnych wzorców profilaktyki ŻChZZ po operacjach jelita grubego. Naukowcy wykorzystali prospektywne dane z Washington State Surgical Care and Outcomes Assessment Program (SCOAP) połączone ze stanową bazą wypisów ze szpitala. Uczestnikami badania zostali pacjenci z pięćdziesięciu dwóch szpitali Washington State SCOAP, którzy zostali poddani operacji jelita grubego pomiędzy 1 stycznia 2006 a 31 grudnia 2011 roku. W badaniu wzięto pod uwagę powikłania zakrzepowo-zatorowe, które pojawiły się do ...