Rozmiar odmy nie wpływa na wzrost śmiertelności, natomiast umiejscowienie powietrza już tak, wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Oakland (San Francisco–East Bay). Opieka nad większością pacjentów z odmą śródpiersiową, powstałą w wyniku urazu klatki piersiowej, może być zachowawcza. Jednak w przypadku odmy w wyniku urazu odcinka układu oddechowego wspólnego z układem pokarmowym, istnieje podzbiór pacjentów z odmą śródpiersiową, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka śmiertelności. Zidentyfikowanie takich pacjentów może być bardzo trudne. Celem badania przeprowadzonego w Department of Surgery na University of California było scharakteryzowanie wyników tomografii komputerowej (TK) związanych ze śmiertelnością u pacjentów z odmą śródpiersiową, spowodowaną tępym urazem klat...