Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym w ramach leczenia złamania szyjki kości udowej mają wyższe ryzyko zgonu i poważnych powikłań w porównaniu do pacjentów, którzy poddawani są planowym zabiegom wymiany stawu biodrowego. Naukowcy z Kanady przeprowadzili kohortowe badanie, aby ustalić, czy istnieje różnica w śmiertelności wśród chorych poddanych operacji po złamaniu szyjki kości udowej względem pacjentów poddanych planowemu zabiegowi wszczepienia endoprotezy, po uwzględnieniu wieku, płci i chorób współistniejących przed operacją. Badacze wykorzystali dane French National Hospital Discharge Database zgromadzone od stycznia 2010 roku do grudnia 2013 roku oraz skorzystali z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, by opisać choroby współistniejące ora...