Ostatnio zwrócił się do mnie z ważnym pytaniem jeden z lekarzy (robiący specjalizację z medycyny ratunkowej) z pytaniem, czy ratując życie lub zdrowie danej osoby, może naruszyć jej inne dobra prawne lub dobra prawne innych osób. W sprawie chodziło o to, że zobaczył w bardzo gorący dzień dziecko – jak podejrzewał – nieprzytomne w samochodzie na parkingu przed supermarketem i zastanawiał się, czy może zbić okno w tym – bardzo drogim – samochodzie czy też powinien podjąć inne działania, np. zmierzające do odnalezienia matki tego dziecka.  Przed odpowiedzią na to pytanie należy zwrócić uwagę, że każdy człowiek dysponuje szeregiem dóbr prawnych, na które składają się dobra o charakterze materialnym (czyli wszystko, co dany człowiek ma, np. samochód, telefon, komputer) oraz o charakterze nie...