Zakażenia związane z obecnością cewnika wewnątrznaczyniowego występują często i zagrażają życiu pacjenta. Można to zmienić, poprawiając jakości opieki nad chorym.  – Optymalizacja antyseptyki skóry jest niezbędna, aby zapobiegać zakażeniom związanym z krótkoterminowymi cewnikami – uważają francuscy naukowcy. Postawili oni zatem hipotezę, że chlorheksydyna będzie bardziej skuteczna niż jodopowidon, jako antyseptyk stosowany przy zakładaniu cewników. Badacze przeprowadzili otwarte, randomizowane badanie, na terenie jedenastu francuskich oddziałów intensywnej opieki medycznej. W badaniu wzięły udział osoby dorosłe, których leczenie wymagało założenia centralnego wkłucia, cewnika do hemodializy lub cewnika tętniczego.                Przed wprowadzeniem cewnika, losowo przypisano pacj...