Założenie cewnika do dużego naczynia żylnego jest kluczowe w skutecznym prowadzeniu intensywnej terapii. Wielu anestezjologów ma swoje ulubione naczynie, jednak każde z dostępnych miejsc wkłucia (żyła szyjna, żyła podobojczykowa i żyła udowa) ma swoje wady i zalety. Na łamach New England Journal of Medicine przedstawiono wyniki wieloośrodkowego badania oceniającego częstość powikłań związanych z poszczególnymi miejscami zakładania wkłuć centralnych. Do badania włączono 3027 pacjentów z OIT, których przydzielono losowo do założenia cewnika centralnego do żyły szyjnej, podobojczykowej lub udowej (w stosunku 1:1:1 jeśli dostępne były wszystkie 3 miejsca i w stosunku 1:1 jeśli dostępne były tylko 2; cewników założono łącznie 3471). Pierwszorzędowym punktem końcowym była częstość występowan...