Związek między faktem hospitalizacji w oddziale intensywnej opieki medycznej w przypadku osób których wskazania do przebywania w takim oddziale są niepewne a umieralnością i kosztami jest wciąż słabo poznany Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA była ocena związku między przyjęciem do OIT i wynikami leczenia u starszych osób z zapaleniem płuc.  W ramach badania przeanalizowano retrospektywnie dane pochodzące z 2988 oddziałów intensywnej opieki w USA. Pierwszorzędowym punktem końcowym była 30-dniowa umieralność z dowolnej przyczyny. Spośród 1 112 394 osób z zapaleniem płuc 328 404 (30 proc.) było przyjęte do OIT. W nieskorygowanych analizach pacjenci przyjęci do OIT mieli znacząco wyższą 30-dniową umieralność, a ich hospitalizacja generowała znacznie wyższe ...