Wiele doniesień wskazuje, że przyjęcie w czasie weekendu związane jest z gorszym rokowaniem. Potencjalnie te same problemy (mniejsza liczba personelu, trudności z komunikacją) mogą szkodzić pacjentom w weekend wypisywanym. Jak jest w rzeczywistości? W najnowszym wydaniu JAMA Surgery opublikowano wyniki badania porównującego częstość rehospitalizacji u pacjentów wypisanych ze szpitala w czasie weekendu i w dni robocze. Badanie było retrospektywne, analizowano dokumentację California Office of State Health Planning and Development z 2012 roku pod kątem chorych poddawanych operacjom tętniaka aorty brzusznej, colektomii, alloplastyki stawu biodrowego oraz pancreatektomii. Badanych podzielono na grupę osób wypisanych z oddziału w weekend oraz w dni robocze. Oceniano częstość ponownych hospit...