Zatrudnianie na kontrakt nie rozwiązuje problemów finansowych szpitali – to jeden z wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego zatrudnienia w służbie zdrowia. Źródło: Najwyższa Izba Kontroli Jak poinformowała NIK, kontrakty podpisywane z lekarzami nie są elementem rozstrzygającym o kondycji finansowej szpitali. Wśród zadłużonych placówek są zarówno te, które zawierały kontrakty, jak i te, które zatrudniały personel na tradycyjnych umowach o pracę. Dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów ważniejsza od formy zatrudnienia personelu może okazać się konieczność załatania powiększającej się luki wśród kolejnych pokoleń lekarzy. Koszty zatrudnienia personelu stanowią dominującą część wydatków szpitali ogółem: w skontrolowanych placówkach wyniosły one od ok. 47 proc. do ponad 8...