Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, asertywność w kontakcie z pacjentem, zarządzanie własnym czasem czy reklama praktyki lekarskiej w internecie – to tylko niektóre z tematów bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. Oto zagdanienia i terminy spotkań: Angażowanie pacjenta w leczenie i modyfikację stylu życia (termin:16.11.2015) Analiza Transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne (17.11.2015)  Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (14.10.2015; 23.11.2015) Psychomanipulacje (16.11.2015) Asertywna komunikacja lekarzy (18.11.2015)  Efektywne zarządzanie własnym czasem (18.11.2015)  Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom podstawowy (6.10.2015; 9.11.2015)  W...