Wraz ze wzrastającym wykorzystaniem tomografii komputerowej w diagnostyce obrazowej klatki piersiowej, często – zupełnie przypadkowo – wykrywane są niewielkie guzki w płucach. Stanowią one spore wyzwanie diagnostyczne dla lekarzy, ale teraz, dzięki biopsji optycznej, to się może zmienić. Naukowcy z Filadelfii postanowili zbadać czy śródoperacyjna biopsja optyczna (obrazowanie cząsteczkowe) może stanowić alternatywę do określania czy guz płuc jest pierwotnym gruczolakorakiem. W badaniu wzięło udział trzydzieścioro pacjentów z niezidentyfikowanymi guzami w płucach. Przed zabiegiem, chorym podano dożylnie kontrast, wiążący się z receptorem kwasu foliowego, który występuje wraz z gruczolakorakiem płuc. Podczas operacji guzek był usuwany, a dzięki obecności fluorescencji (biopsja...