W kierowanych do mnie e-mailach lekarze bardzo często poruszają problemy związane z dyżurowaniem rezydentów. Chciałbym zacząć od kwestii podstawowej, a mianowicie tego, czy rezydent może odmówić pełnienia dyżurów medycznych. Na wstępie do analizy tego zagadnienia trzeba zauważyć, że pomiędzy lekarzem odbywającym specjalizację w trybie rezydentury, a podmiotem leczniczym, w którym lekarz odbywa specjalizację została zawarta umowa o pracę na czas określony (art. 16h ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Powoduje to, że do pomiędzy tym lekarzem a podmiotem leczniczym powstał stosunek pracy (tzw. zatrudnienie). W tej sytuacji do lekarza rezydenta znajduje zastosowanie art. 95 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym: „Pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadaj...