Chirurgia bariatryczna jest obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia chorobliwej otyłości. Jednocześnie, nie znamy dokładnie mechanizmów, leżących u podstaw poprawy funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego pacjentów. Jak do tej pory udało się natomiast poznać wpływ hamowania markerów zapalnych. Naukowcy z Izraela postawili hipotezę, że czynnikami odpowiedzialnymi za korzystne efekty chirurgii bariatrycznej, które zostały pokazane w badaniach klinicznych, są reakcje przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Postanowili zatem sprawdzić to w swoich badaniach. Markery zapalenia badano poprzez pomiar poziomu mRNA dla E-selektyny, czynnika martwicy nowotworu-alfa (TNF-alfa), interleukiny-6 (IL-6) oraz w linii komórkowej (HUVEC-CS) komórek śródbłonka z ludzkiej żyły pępkowej, którą to inkubowano p...