Pacjenci chorzy na mnogą gruczolakowatość wewnątrzwydzielniczą typu 2 posiadają mutacje protoonkogenu RET i praktycznie każdy z nich rozwinie raka rdzeniastego tarczycy. Członkowie rodziny, u których zidentyfikowano podobne mutacje w wyniku badań genetycznych, są kandydatami do prewencyjnego usunięcia tarczycy. Jak sobie poradzić z przytarczycami podczas tyreoidektomii? Jest to dość kontrowersyjne. Niektórzy eksperci zalecają całkowite usunięcie przytarczyc z autotransplantacją, podczas gdy inni zalecają zachowanie przytarczyc in situ. W latach 1993 – 2000 przeprowadzono tyreoidektomie prewencyjne u pięćdziesięciorga pacjentów z mnogą gruczolakowatością wewnątrzwydzielniczą typu 2 (grupa A). U wszystkich pacjentów przeprowadzono dysekcję szyi w połączeniu z całkowitą paratyroidekt...