Trybunał Konstytucyjny przychylnie rozpatrzył skargę Naczelnej Rady Lekarskiej na niektóre zapisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, odnoszące się do klauzuli sumienia. Czy jest to jednak tryumfalna wygrana korporacji lekarskiej? Zdaniem sędziów Trybunału, lekarz nie zgadzający się na wykonanie świadczenia nie ma obowiązku wskazywania pacjentowi innego podmiotu, gdzie będzie ono mogło być wykonane oraz zapisane w jednym z artykułów „inne przypadki niecierpiące zwłoki” są zbyt ogólnym sformułowaniem, nie dającym pewności, że chodzi w nich wyłącznie o zagrożenie życia.  Nie we wszystkim Trybunał Konstytucyjny podzielił zdanie Naczelnej Rady Lekarskiej, ale trzeba przyznać, że wniosek nie okazał się wcale tak niezasadny, jak przedstawiało to Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Teraz to...