Ciało człowieka posiada bardzo niewielkie możliwości naprawy uszkodzonych nerwów. Lekarzom pozostaje zalecenie pacjentom po urazach nerwów wyłącznie terapii objawowej – rehabilitacji, leczenia bólu, psychoterapii – by pomóc im zaadaptować się do utraty części istotnych dla codziennego funkcjonowania możliwości. Do tej pory udało się opracować kilka metod regeneracji nerwów, jednak ich zastosowanie jest znacznie ograniczone. Przykładem takiej metody jest przeszczepianie nerwów pobranych z innych części ciała do zastąpienia uszkodzonego fragmentu tkanki nerwowej (bardzo bolesna procedura, wymagająca dużych umiejętności chirurga) oraz implantacji małych, cylindrycznych tuneli wytworzonych z biokompatybilnych materiałów w celu wytworzenia mostków pomiędzy dwoma wolnymi końcami nerwów. Proj...