To już kolejne badanie, w wyniku którego naukowcy dochodzą do wniosku, że resekcja jelita jest znacznie lepszym pomysłem niż płukanie jamy otrzewnej w ostrym zapaleniu uchyłków z perforacją. W lipcu pisaliśmy na temat podobnego badania, przeprowadzonego w Belgii, Włoszech i Holandii – tym razem przyszedł czas na Skandynawię. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie przeprowadzono w Szwecji i Norwegii. Celem badania było porównanie wyników otrzymanych w wyniku laparoskopowego płukania i w wyniku resekcji, podczas leczenia ostrego zapalenia uchyłków powikłanego perforacją. Do badania zrekrutowano pacjentów z 21 ośrodków, od lutego 2010 roku do czerwca 2014 roku. Ostatnie obserwacje prowadzono do grudnia 2014 roku, a ostatecznej weryfikacji i przeglądu dokumentacji medycznej dokonano ...