Erytropoetyna (EPO) może wykazywać działanie neuroprotekcyjne. W ramach badania klinicznego Erythropoietin in Traumatic Brain Injury (EPO-TBI) badano jej wpływ na poprawę stanu neurologicznego, śmiertelność oraz występowanie zakrzepicy żylnej u pacjentów po urazie mózgu. Randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, przeprowadzono w 29 ośrodkach (uniwersyteckich szpitalach klinicznych) w 7 państwach (Australii, Nowej Zelandii, Francji, Niemczech, Finlandii, Irlandii oraz Arabii Saudyjskiej). W ciągu 24 godzin od urazu mózgu, 606 pacjentów zostało losowo przydzielonych przez internetowy schemat randomizacji generowany komputerowo z utajeniem do grupy erytropoetyny (40 000 jednostek podskórnie) lub placebo (0,9proc. roztwór chlorku sodu podskórnie), pod...