Czy hartowanie przez niedokrwienie może poprawić wyniki pacjentów poddawanych pomostowaniu aortalno – wieńcowemu? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć naukowcy z Wielkiej Brytanii. – Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie, w którym udział wzięły osoby dorosłe, które zostały poddane pomostowaniu aortalno – wieńcowemu – możemy przeczytać w artykule opublikowanym przez badaczy. Podczas zabiegów zastosowano kardioplegię, a w niektórych przypadkach wykonano jednocześnie plastykę zastawki. Po podaniu znieczulenia, ale jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu, pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. W pierwszej pacjenci poddawani byli hartowaniu przez niedokrwienie (wykonano cztery pięciominutowe cykle, podczas których nadmuchiwano i wypuszczano powi...