Laparoskopia, nazywana też chirurgią przyszłości, bez wątpienia zmieniła oblicze współczesnej medycyny. Jednak czy zawsze warto z niej korzystać? Do tej pory nie poznano wystarczających dowodów, które mogłyby potwierdzić skuteczność laparoskopowej resekcji raka odbytnicy, szczególnie u pacjentów z chorobą w stadium bardziej zaawansowanym. Z tego powodu naukowcy z różnych ośrodków, m.in. w Teksasie, Minnesocie, czy na Florydzie, postanowili sprawdzić, czy laparoskopowa resekcja nie jest gorsza niż zabieg otwarty. Aby porównać obie metody, badacze przeanalizowali wyniki histologiczne i patologiczne próbek wyciętych podczas proktektomii. Naukowcy przeprowadzili wieloośrodkowe badanie z randomizacją, do którego włączyli chorych, leczonych w okresie od października 2008 roku do września 2013...