Wirus cytomegalii (CMV) jest najczęstszym patogenem infekcyjnym u biorców przeszczepów narządowych. W “American Journal of Transplantation” opublikowano wyniki badania, w którym porównano częstość występowania zakażenia wirusem cytomegalii/choroby CMV u de novo biorców nerek otrzymujących ewerolimus lub mykofenolan bez farmakologicznej profilaktyki CMV. Dokonano randomizacji 288 pacjentów do jednej z  grup otrzymujących pojedynczą dawkę 3 mg/kg globuliny antytymocytowej, takrolimus, ewerolimus i prednizon (r-ATG/EVR, 85 pacjentów); basiliksimab, takrolimus, ewerolimus i prednizon (BAS/EVR, 102 pacjentów) lub basiliksimab, takrolimus, mykofenolan i prednizon (BAS/MPS, 101 pacjentów). Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto częstość występowania pierwszego zakażenia CMV/chor...