Urząd do Spraw Żywności i Leków USA (FDA) poszerzył ostatnio wskazania leku immunologicznego nivolumabu (Opdivo) produkowanego przez Bristol-Myers Squibb Co. O dodatkowych wskazaniach dla leku u pacjentów z dodatkowymi typami zaawansowanego raka płuc donosi agencja Reuters. FDA potwierdziła, że Opdivo może być stosowany także u pacjentów z  nie-kolczystokomórkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nastąpił postęp choroby po terapii z użyciem związków platyny. Opdivo, którego nazwa międzynarodowa to nivolumab, został najpierw zarejestrowany w leczeniu czerniaka, a następnie kolczystokomórkowego niedrobnokomórkowego raka płuc. Rak płuc dotyczy znacznie większej populacji, niż czerniak, z czego rak płuc o typie nie-kolczystokomórkowym niedrobnokomórkowym stanowi 90 proc. wszystk...