Niedobór narządów do transplantacji zmusza do rozszerzania kryteriów dla dawców. Nie są niczym dziwnym przeszczepienia nerek typu old-to-old, jednak w przypadku przeszczepień płuc temat ten pozostaje relatywnie mało zbadany, a wyniki biorców niejasne. Na łamach czasopisma The Journal of Heart and Lung Transplantation opublikowano wyniki badania oceniającego rokowanie dla biorców płuc od dawców w wieku powyżej 70 lat. Analizowano 440 przypadki przeszczepienia płuc w ośrodku niemieckim w latach 2011-2014. W tej grupie 413 dawców było w wieku <70 lat, a 27 miało 70 lat lub więcej. Nie było różnic między dawcami jeśli chodzi o płeć, czas stosowania wentylacji mechanicznej czy parametry gazometrii. Starsi dawcy rzadziej palili papierosy (14,8 vs 43,7%; p=0,003), rzadziej też stwierdzano u...