Czy stosować antybiotyki u pacjentów poddawanych laparoskopowej cholecystektomii? Skuteczność stosowania antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej w celu zmniejszenia ilości zakażeń miejsca operowanego (SSI) i ogólnych zakażeń szpitalnych jest niejasna. Szczególnie u pacjentów poddawanych laparoskopowej cholecystektomii z powodu kolki żółciowej oraz niskiego lub średniego ryzyka zapalenia pęcherzyka żółciowego. Przeprowadzono zatem przegląd systematyczny i metaanalizę, by ocenić skuteczność. Przygotowując dane do analizy, brytyjscy naukowcy skorzystali z baz danych MEDLINE, Embase i Cochrane. Wybrano jedynie badania kliniczne z randomizacją (RCT). Analizę z kolei przeprowadzono przy użyciu metody efektów losowych. W ten sposób do analizy zakwalifikowano dziewiętnaście badań z randomi...