Wykonalność i wyniki laparoskopowej dwustopniowej resekcji wątroby w leczeniu przerzutów raka jelita grubego (colorectal liver metastases – CRLM) są dość rzadko opisywane, mimo stopniowego upowszechniania tej metody. Naukowcy z czterech różnych uniwersytetów w Kyoto, Nara, Huston i Paryżu, postanowili zatem poddać tę metodę analizie. Przerzuty raka jelita grubego pozostają głównym wskazaniem do wykonania resekcji wątroby. Metoda ta jest obecnie jedyną potencjalnie leczącą metodą w odniesieniu do chorych z przerzutami raka jelita grubego. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Francji, Japonii i USA miało na celu ocenę wykonalności, bezpieczeństwa i onkologicznych wyników właśnie laparoskopowej dwustopniowej resekcji wątroby. W badaniu wzięli udział pacjenci zakwalifikowani do la...