Różnice w stężeniu hemoglobiny mogą okazać się ważnym czynnikiem, wskazującym na ryzyko zachorowalności – tak uważają amerykańscy naukowcy. Zmiany stężenia hemoglobiny we krwi pacjenta mogą być związane z powikłaniami, nawet jeśli całkowity poziom hemoglobiny pozostaje większy niż tzw. próg transfuzji, wynoszący 7 g / dL. Naukowcy z Department of Surgery oraz Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine w Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, aby dokonać analizy, wzięli pod uwagę różnicę pomiędzy przedoperacyjnym stężeniem hemoglobiny (Hb), a najmniejszym stężeniem Hb podczas hospitalizacji pacjenta – tę różnicę oznaczyli jako ΔHb. Celem badania było ocenić związek między ΔHb a zachorowalnością u pacjentów poddawanych dużym operacjom przewodu pokarmowego or...