Całkowita wymiana stawu biodrowego (THR) jest skuteczną metodą leczenia zapalenia stawu biodrowego. O przeżywalności endoprotezy decydują właściwości implantu, a zwłaszcza technika mocowania oraz rodzaj powierzchni współpracujących. W Jama Surgery opublikowano wyniki badania, w którym porównano krótkoterminową przeżywalność implantów w zależności od rodzaju cementu oraz powierzchni współpracujących. Do kohorty zakwalifikowano pacjentów w wieku 40 lat lub starszych, objętych powszechnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych (CMU) we Francji, poddanych THR od 1 kwietnia 2010 do 31 grudnia 2011 z powodu zapalenia stawu (wg danych z CMU). Kontynuowano obserwację chorych do 31 grudnia 2013 roku. Przeżywalność endoprotez oceniana była na podstawie rodzaju cementu i powierzchni współpracujących...