Przeprowadzone z przeszłości badania wykazały, że stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny u pacjentów z białkomoczem jest związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek i zgonu. Czy grupa ta działa podobnie skutecznie w przypadku pacjentów po przeszczepieniu nerki? W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet: Diabetes&Endocrinology ukazały się wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego oceniającego związek pomiędzy stosowaniem ramiprylu, a rokowaniem u biorców nerek. Badanie przeprowadzono w 14 ośrodkach w Kanadzie i Nowej Zelandii, w latach 2006-2012. Włączono do niego 213 pacjentów >3 miesięcy po przeszczepieniu nerki, z szacowanym przesączaniem kłębuszkowym (eGFR) >20 ml/min i białkomoczem dobowym >0,2g. Badanych przydzie...