Wyrównywanie zaburzeń wodno-elektrolitowych jest podstawą leczenia większości przypadków pacjentów leczonych w OIT. Pytanie, który rodzaj płynu infuzyjnego jest najlepszy pozostaje otwarte. Część badań wskazuje, że powszechnie stosowany 0,9% roztwór NaCl może zwiększać ryzyko wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek, a nawet zgonu. Czy jest alternatywa? Na łamach czasopisma JAMA ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego oceniającego ryzyko występowania powikłań nerkowych u pacjentów w OIT, u których stosowano w płynoterapii 0,9% NaCl lub krystaloidy buforowane. Badanie przeprowadzono w 4 Oddziałach Intensywnej Terapii w Nowej Zelandii od kwietnia do października 2014 roku. Włączono 2278 pacjentów (bez cech ostrego uszkodzenia nerek wyjściowo) – 1162 przydzielono do grupy otrzy...