Stosowanie się do wytycznych specjalistycznych stowarzyszeń, może okazać się czasem mało korzystne dla naszego pacjenta. Tak wynika z badania przeprowadzonego w Stanford School of Medicine w Stanford, Kalifornia. Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej zaleca, by co roku wykonywać tomografię komputerową (CT) lub ultrasonografię (USG) u pacjentów, którzy przeszli wewnątrznaczyniową operację tętniaka aorty brzusznej. Jak się jednak okazuje, długotrwała obserwacja może być zbyteczna u większości pacjentów, przyczyniając się tym samym do nadużywania diagnostyki obrazowej. Naukowcy z Kalifornii postanowili sprawdzić, czy niestosowanie się do wytycznych, zalecanych przez Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, może pogorszyć długoterminowe wyniki pacjentów objętych programem Medicare, którz...