Bardzo często lekarze i szpitale dysponują zgodami na zabiegi medyczne, w których używa się sformułowania „pacjenta poinformowano o możliwych skutkach zabiegu”. Takie ujęcie informacji o ryzyku zabiegu jest nieprawidłowe i prowadzi do zakwestionowania ważności zgody i w konsekwencji do wniosku o bezprawnym wykonaniu operacji. W jednej ze spraw, która dotyczyła wykonania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym w celu wykluczenia raka jelita, pacjentka podpisała „Zgodę na wykonanie badania/zabiegu kolonoskopii wraz z biopsją”, w której napisano, że „poinformowano mnie o możliwych zagrożeniach i powikłaniach”. Po zabiegu rozpoznano u pacjentki wstrząs krwotoczny, będący wynikiem urazowego uszkodzenia śledziony. Pacjentka przeżyła, jednakże pozwała szpital o wykonanie jej zabiegu kolonoskopii b...