Większość pacjentów objętych programem ubezpieczeń społecznych Medicare wzywających pogotowie ratunkowe jest obsługiwanych przez dostawców usług ratownictwa medycznego przeszkolonych w zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych (ALS). Dowody potwierdzające przewagę ALS nad podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi (BLS) są ograniczone, a niektóre badania sugerują, że ALS może zaszkodzić pacjentom. W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki badania, którego celem było porównanie efektów ALS i BLS w pozaszpitalnej resuscytacji. Badanie obserwacyjne przeprowadzono z zastosowaniem techniki propensity score weighting (PSW) oraz analizy zmiennych instrumentalnych na podstawie różnic w stosowaniu ALS na poziomie hrabstw. Do badania włączono 20proc. losowo wybranych pacjentów ubezpieczonyc...