Leczenie endowaskularne u pacjetów z ostrym udarem niedokrwiennym może poprawić rewaskularyzację, ale badania, w których analizowano tę terapię, nie dały jednoznacznych wyników. Tym razem tematem postanowili zająć się naukowcy z Toronto (Kanada). Celem analizy było zbadanie związku między wewnątrznaczyniową mechaniczną trombektomią a wynikami klinicznymi u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym. Do stworzenia analizy, naukowcy wykorzystali dane (w wielu językach) z takich baz jak: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Google Scholar i Cochrane Library. W tym randomizowanym badaniu klinicznym, porównano terapię endowaskularną ze standardową opieką medyczną, która obejmuje podawanie dożylnie tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA). W celu określenia, która z metod jest bardziej korzystna mierzono ...