Najnowsze badania sugerują, że podczas alloplastyki stawu kolanowego i biodrowego u pacjentów czarnoskórych i Latynosów rzadziej wykonywane jest znieczulenie regionalne, niż u pacjentów rasy białej. Pomimo że wcześniejsze badania nie wykazały różnic w leczeniu pacjentów pochodzących z mniejszości etnicznych a chorymi rasy białej, naukowcy badają tę możliwość w anestezjologii podczas wyboru znieczulenia. Dr Cozowicz z Paracelsus Medical University w Salzburgu w Austrii i jej współpracownicy przeanalizowali 1 062 152 alloplastyk stawu biodrowego i kolanowego przeprowadzonych w latach 2006-2013, wykorzystując wieloośrodkową bazę danych Premier Perspective. Blokady centralne zostały wykonane podczas 236 083 operacji (22,2proc.), a blokadę nerwów obwodowych zastosowano w 189 732 zabiegach (1...