Proste pytania, nie zawsze oczywiste odpowiedzi. Te warto znać. Czy na pobranie narządów do przeszczepu potrzebna jest zgoda dawcy? Nie, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.169.1411 ze zm.) „pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu”. W przepisie tym przesądzono, że do pobrania narządów od osoby zmarłej wystarczy, jeżeli się ona temu nie sprzeciwiła. W jaki sposób osoba zainteresowana może wyrazić sprzeciw? Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, osoba zainteresowana może wyrazić sprzeciw na trzy sposoby: przez wpis w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ...