Leczeniem pierwszego rzutu u pacjentów z chromaniem przestankowym jest, jak do tej pory, trening pod nadzorem specjalistów. Terapia skojarzona z rewaskularyzacją wewnątrznaczyniową może okazać się jeszcze korzystniejsza, ale do tej pory przeprowadzono niewiele badań na ten temat. Naukowcy z Erasmus University Medical Center w Rotterdamie (Holandia) postanowili ocenić skuteczność rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej połączonej ze stosowaniem ćwiczeń w leczeniu pacjentów z chromaniem przestankowym oraz porównać tę terapię ze standardową metodą leczenia. W tym randomizowanym badaniu klinicznym udział wzięło w sumie 212 pacjentów, których podzielono na dwie równe grupy (po 106 osób) – w jednej wprowadzono leczenie skojarzone, a w drugiej terapią były jedynie ćwiczenia. Pacjentów obser...