Częstym objawem występującym przy pojawieniu się krwotoku podpajęczynówkowego (który może powodować przejściowe zatrzymanie krążenia wewnątrz czaszki) jest utrata przytomności. Jaki jest dokładny związek między tymi zjawiskami?
Tematem zajęli się naukowcy z oddziału intensywnej opieki neurologicznej w Columbia University Medical Center w Nowym Jorku (USA). Celem badania było wyjaśnienie związku między wystąpieniem utraty świadomości a początkową fazą krwawienia podpajęczynówkowego, ocena komplikacji oraz długotrwałych skutków. Badacze przeprowadzili retrospektywną analizę na podstawie danych 1 460 pacjentów, leczonych między 6 sierpnia 1996 roku a 23 lipca 2012 roku z powodu spontanicznych krwawień, którzy byli jednocześnie częścią prospektywnego obserwacyjnego badania kohortoweg...