Narastającym problemem w transplantologii jest przeniesienie zakażenia wielolekoopornymi szczepami bakterii od dawcy do biorcy. W American Journal of Transplantation opublikowano wyniki retrospektywnego badania wykorzystania narządów od dawców zakażonych Gram-ujemnymi bakteriami opornymi na karbapenemy. W okresie dwóch lat  30 z 214 (14 proc.) biorców otrzymało narząd od 18 ze 170 (10,5 proc.) zmarłych dawców z zakażeniem lub kolonizacją opornymi na karbapenemy Gram-ujemnymi szczepami bakterii, które nie były rozpoznane w momencie przeszczepienia. Wśród nich 14 z 30 (47 proc.) biorców otrzymało przeszczep od dawcy ze stwierdzoną bakteriemią lub zakażeniem/kolonizacją przeszczepianego narządu, zakwalifikowanego jako dawca wysokiego ryzyka transmisji zakażenia.  Pozostałych 16 (53 proc.) ...