Przewlekłe zapalenie trzustki polega na stopniowym upośledzeniu zarówno węwnątrz- jak i zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki. W wielu przypadkach (dolegliwości bólowe, podejrzenie nowotworu w obrębie miąższu) konieczna jest resekcja trzustki. Podejmuje się próby skoordynowanego autologicznego przeszczepienia wysepek trzustkowych u takich pacjentów. Jakie lekcje wyciągają naukowcy z Minnesoty po ponad 500 operacjach tego typu? Wyniki ich pracy publikuje czasopismo Annals of Surgery. W ramach badania oceniano czynniki rokownicze u pacjentów poddawanych całkowitej pankreatektomii z przeszczepieniem własnych wysepek trzustkowych (total pancreatectomy and islet autotransplantation – TP-IAT). Do badania włączono 581 pacjentów poddanych TP-IAT w ośrodku uniwersyteckim w Minnesoci (Stany Zje...