Rak odbytnicy to nowotwór występujący najczęściej między 50. a 60. rokiem życia. Przebieg choroby jest powolny i zazwyczaj przez długi czas bezobjawowy, ale dzięki nowej metodzie będzie można wykryć więcej zajętych węzłów chłonnych. Naukowcy z Nanfang Hospital w Guangzhou (Chiny) przeprowadzili badanie, którego celem była ocena związku między ilością wyciętych węzłów chłonnych a wskaźnikiem zajętych węzłów oraz ocena wpływu nanocząsteczek węgla (carbon nanoparticles – CNP) na poprawę wykrywania zajętych węzłów chłonnych i określania stopnia zaawansowania nowotworu u pacjentów, którzy otrzymali leczenie chemioterapią neoadiuwantową (NCRT), a następnie przeszli częściową resekcję. W badaniu wzięło udział 152 pacjentów z nowotworem odbytnicy, którzy przeszli chemioterapię neodiuwant...