Czy doświadczenie chirurga wykonującego operację tarczycy może mieć wpływ na oszczędności w sektorze zdrowia publicznego? Z badań amerykańskich naukowców wynika, że tak. Chcąc dowiedzieć się, jaki wpływ może to mieć na poziomie krajowym, badacze wykorzystali bazę danych Nationwide Inpatient Sample z lat 2003 – 2009. Przeprowadzono analizę ponad 77 000 pacjentów hospitalizowanych w wieku co najmniej 18 lat, którzy byli operowani w szpitalach. Wskaźniki dotyczące ilości wykonanych zabiegów przez chirurga określono jako niskie – od 1 do 3 tyroidektomii rocznie, pośrednie od 4 do 29 tyroidektomii rocznie i wysokie – 30 lub więcej tyroidektomii rocznie. Ryzyko powikłań pooperacyjnych było istotnie większe w grupie o niskim wskaźniku nakładu pracy i wynosiło 15,8%, w porówn...