Ostatnio jedna z użytkowniczek mojej strony zwróciła się do mnie z ciekawym pytaniem, dotyczącym sytuacji, w której pacjent jest osobą niewidomą lub niedowidzącą i trzeba odebrać od niego zgodę pisemną na zabieg diagnostyczny lub leczniczy o podwyższonym ryzyku. Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od truizmu, że fakt ograniczeń pacjenta (w zakresie zdolności widzenia, słyszenia, a nawet pojmowania) nie wyklucza obowiązku odebrania od niego zgody pisemnej na zabieg o podwyższonym ryzyku. W polskim prawie przyjęto bowiem regułę, że pacjent jest zdolny do wyrażenia zgody, o ile nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie znajduje się w stanie ograniczającym świadomość. Tym samym pacjent niedowidzący lub niewidzący musi być traktowany w zakresie wyrażania zgody tak samo ja...