Margines obwodowy to najmniejsza odległość pomiędzy promieniem zasięgu guza a obwodowym brzegiem resekcji ocenianej mikroskopowo. Margines musi być jak najmniejszy, ale nie może być zbyt mały – czy istnieje zatem złoty środek? Właśnie opublikowano wyniki badania, którego celem było zbadanie optymalnej wartości obwodowych marginesów resekcji (circumferential resection margin – CRM) w przypadku płaskonabłonkowego raka przełyku u chorych poddanych radykalnemu leczeniu chirurgicznemu. Naukowcy przeanalizowali przypadki 479 pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym przełyku (esophageal squamous cell carcinoma – ESCC) pT3 (w klasyfikacji zaawansowania patologicznego pTNM dla raka przełyku), aby znaleźć optymalną dla punktu odcięcia odległość dla CRM z dokładnością do mikrometrów....