Polimyksyny pozostają ostatnią linią obrony w leczeniu wysokoopornych bakterii Gram-ujemnych. Oporność na polimyksyny zawiązana jest z mutacjami chromosomowymi, do tej pory nigdy nie odnotowano horyzontalnego transferu genów. Na łamach The Lancet Infctious Diseases badacze z Chin ogłosili odkrycie genu oporności na polimyksyny przekazywanego za pośrednictwem plazmidów. Podczas rutynowego nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w komensalnych szczepach Escherichia coli u zwierząt hodowlanych w Chinach, zaobserwowano narastającą oporność na kolistynę. Gdy wyizolowano szczep E.Coli posiadający oporność, która mogła zostać przekazana innym szczepom, przeanalizowano możliwość pośredniczenia plazmidów w jej przekazywaniu.  Stwierdzono obecność genu MCR-1 – genu oporności na...