Firma IMAGE Information Systems wypuściła na rynek pierwszy tablet przystosowany do oglądania obrazów w formacie DICOM. Jest to popularny standard zapisu i wymiany medycznych zdjęć (obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie, ang. Digital Imaging and Communications in Medicine). Do tej pory zaaprobowano wiele aplikacji mobilnych do oglądania obrazów w formacie DICOM, jednakże rezerwuje się je wyłącznie do sytuacji wyjątkowych (gdy nie ma dostępnych pełnowymiarowych stacji roboczych). Med-Tab, bo taką nazwę nosi opisywane urządzenie, ma duży potencjał zostać sprzętem powszechnie wykorzystywanym w nagłych sytuacjach (pogotowie raunkowe), analizy zdjęć w miejscu wezwania radiologa, podczas konsyliów wielodyscyplinarnych z udziałem radiologa (np. onkologicznych) lub podczas operacji...