Nawigacja, modele i wizualizacje to narzędzia, które ułatwiają współczesnym chirurgom pracę. Złożone operacje trwają zwykle wiele godzin, cechują się dużą niepewnością rezultatu i wymagają różnych technik obrazowania śródoperacyjnego. Jedną z nich jest innowacyjna śródoperacyjna trójwymiarowa nawigacja tworząca swoiste modele anatomiczne dopasowane do konkretnego pacjenta. Firma EDDA Technology otrzymała zgodę od FDA na wprowadzenie na rynek systemu o nazwie IQQA-Guide. Jest to urządzenie pozwalające na śródoperacyjną trójwymiarową nawigację w zabiegach dokonywanych w rejonie klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. Zasada działania opiera się na rekonstrukcji dopasowanych do pacjenta modeli anatomicznych tworzonych z różnych badań obrazowych i wykorzystywanych jako trójwymiarowa n...