Acetaminofen jest powszechnie stosowany w leczeniu gorączki u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (OIT) z podejrzeniem infekcji, ale jego skuteczność nie jest znana. W “The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania oceniającego, czy wczesne zastosowanie acetaminofenu ogranicza pobyt pacjentów na OIT oraz ogranicza śmiertelność. Do randomizowanego badania klinicznego włączono pacjentów przyjętych na OIT z gorączką (zdefiniowaną jako temperatura 38°C lub wyższa) oraz podejrzewaną lub potwierdzoną infekcją. Losowo przydzielono 700 pacjentów do grupy otrzymującej 1g acetaminofenu lub placebo co 6 godzin, aż do wypisu z OIT, spadku gorączki, zaprzestania terapii antybiotykowej lub śmierci. Głównym punktem końcowym była ilość dni bez konieczności stosow...